Az oldal teljes mértékű működtetéséhez ajánljuk, engedélyezze a JavaScript használatát!

Háttér

A szerző roppant nagy gondossággal és körültekintéssel alkotta meg A holdsarló fénye című regény háttérvilágát és elemeit. A fejlesztések folyamata intenzív odafigyelést igényelt, és hosszú időn át tartott. Nem véletlen, hogy A teljes történet könyve is tömérdek új elemet tartalmaz.


Erabon világának alapjaitól kezdve Robert Locksmith sok mérföldkövet helyezett le, amíg viszonylag teljessé tudta tenni az egyébként sem üres képet. Természetesen a részletek kidolgozását szinte sohasem lehet befejezni, hiszen egy új helyszín bevezetésével teljesen új elemek jelenhetnek meg, vagy egy új történelmi korszak ábrázolása olykor újraírhatja az egyébként már kidolgozott részleteket, sőt esetenként – bizonyos értelemben – a lefektetett alapokat is.


Mégis, nyugodt szívvel elmondhatjuk azt, hogy a könyv történetéhez kapcsolódó háttérelemek tökéletesen kidolgozottak. Harmonikus összhangban vannak egymással, az eseményekkel, a történet vezérfonalával és az aprólékos részletekkel is.


Amikor az eposz hátterének témaköréről beszélünk, szót kell ejtenünk a regény elemeinek a prezentálásáról is. Így a következő pontok alatt bemutatjuk:

E témakörök tüzetes átolvasása, áttanulmányozása nagyobb rálátást adhat az eposz hátterére.


Szereplők

Amikor a könyv szereplőiről beszélünk, megkülönböztethetünk fontos és kevésbé fontos karaktereket. Bár megjelenésük, származásuk, élettörténetük, természetük, jellemvonásaik és adottságaik alapján is változatosak, mi itt a történetben való szerepvállalásuk szerint csoportosítjuk őket. A szereplőket eszerint négy kategóriába osztottuk:

A honlapon az első három csoporttal foglalkozunk részletesen.


A főhősök

A történet főhőse öt eltökélt lélek:

Antor Misoth
24 éves, középmagas, vékony testalkatú tolvajharcos az Amurai Királyságból. Gyermekként Feloma város árvaházának növendéke, kamaszként egy vándorcirkusz akrobatája, felnőttként pedig Abanassaria helyi Tolvajszövetségének egyik ügynöke. Változatos életéből adódóan igencsak sok képzettségre tesz szert, melyeket későbbi nehéz helyzetekben is képes kamatoztatni. Többet...
Kyranda hon Lothomar
A Donarói Egyetem rendkívül csinos és intelligens, 24 éves varázslónője. Akárcsak Antor, gyermekként a felomai árvaház növendéke, kamaszlányként pedig ideiglenesen egy vándorcirkusz tagja, ahol nagybátyja, Theomor hon Lothomar rátalál. Theomor rövidesen pártfogásába veszi a lányt, és bejuttatja a varázslóiskolába. Többet...
Morghan Toros
Szülők nélküli, későn érő, 17 éves tanítvány. A kamasz a tolvajmesterség elsajátításának szándékával kerül az abanassariai Tolvajszövetség közelébe, ahol megismerkedik az őt párfogásába vevő Antorral. Első komolyabb tolvajlási próbálkozása alkalmával lebukik, s Feloma kazamatájába, a hírhedt Gonorol kapitány kezei közé kerül. Többet...
Monteris Goldoran
Ernelaki származású, de amurai születésű, 25 éves szerencsevadász, bárd, poéta és álmodozó. Az eredeti nevén Eldhar Kazymuiként számon tartott vagabundus dalnok ékesszólásáról ismert; több nyelven is beszél (bár nem annyira, mint egy poliglott); jártas az arisztokratikus körök által megkövetelt etikettben; kiválóan énekel, és nem veti meg a szépet. Többet...
és Elvana Joué
22 éves, szőke hajú, szilaj, de ugyanakkor zárkózott természetű íjász amazon az Ernelaki Monarchiából. Fiatalon hazája és Botar területén kalandozik, általában magányosan. Nemegyszer kerül szorult helyzetbe, és ezek az alkalmak megacélosítják. Többet...

A főhősök látszólag hétköznapi emberek, és szemlátomást az Óvilág különböző pontjairól a puszta véletlen hozza össze őket egymással, hogy azután egy csoportos megbízást kelljen teljesíteniük. Bár a szakértelmük, a foglalkozásuk és az életfilozófiájuk is esetenként különbözik, mégis vannak hasonló jellemvonásaik. A közös cél eléréséért folytatott tartós küzdelem során bajtársakká kovácsolódnak össze, és megacélosodnak a közöttük létrejött kapcsolatok.

A főhősök részben saját döntéseik közvetlen következményeként, másrészt látszólag véletlenül találkoznak össze, formálnak csapatot és sodródnak egyazon irányba, egy közös cél felé. Olykor eleinte még egymásban sem bíznak meg, bár a kezdeti bizalmatlanságot fokozatosan feloldja az idő és a közös megpróbáltatások, melyekben a sorstársaknak gyakorta bajtársként kell kiállniuk egymás mellett a további előrehaladásért vagy éppenséggel a puszta túlélésért. Időnként kénytelenek tervet kovácsolni, melynek kivitelezése bizony nem mindig jár sikerrel, így nemegyszer kényszerülnek elképzelésük megváltoztatására vagy pályájuk módosítására. Mindeközben erősödik közöttük a bajtársi szellem.
Az öt főhőst időnként nagyhatalmú személyek, útitársak és más mellékszereplők segítik, gátolják vagy éppenséggel ignorálják.

– Robert Locksmith írói blogja


Bár a társaság tagjai bizonyos fokig eltérő személyiséggel és jellemvonásokkal rendelkeznek, továbbá van közöttük tolvaj, varázsló, szerencsevadász és harcos is, mégis időről időre képesek közös nevezőre lelni. Az utazás során mindannyian benyomásokat, tapasztalatot szereznek, és ezáltal mindenféle értelemben változnak: egyre jobbak lesznek a saját mesterségükben, ugyanakkor gyakorta józanabbak, megfontoltabbak a gondolkodásukban.

Ez a kaland a főhősök mindegyikét megváltoztatta. Morghan felnőtté vált, a többiek közül valaki a félelmeit győzte le, vagy megtapasztalta a hit óriási erejét. Nem utolsósorban viszont mindannyian megtanultak felelősséget vállalni magukért, egymásért, a tetteikért. E kényszermegbízatás rengeteg dolgot adott nekik: többek között csapattá kovácsolta őket, amelynek tagjai akár az életüket is kockára tennék egymásért. Ez egy igazi szoros köteléket jelent.

A felnőtté válás alatt nem pusztán azt értem, hogy egy személy nagykorú lett; hanem azt is, hogy az illető átérzi a tetteinek lehetséges következményeit és kihatását azokra, akik fontosak a számára. E szemszögből nézve a társaság több tagjának is fel kellett nőnie. Csak ezt követően létesíthettek mélyebb értékű kapcsolatokat, és csak ezután váltak képessé az esetenként gyengébben teljesítő csapattagok útjának egyengetésére is. A változás a könyv és a főhősök egyik fő mozgatórugója. Mindannyiuk életében nagy szerepet játszott, ahogyan nekünk, a mi életünkben is érdemes figyelnünk mindarra, ami pozitív irányba terelheti a sorsunkat.

– Nagy Eszter szerkesztői elemzése


A főhősökről a szerző blogjában egy rövid, ám részletes bejegyzést is írt, amelyből alkalmanként a fenti leírások esetében is idéztünk. Az említett bejegyzést az alábbi gombra kattintva vagy pedig itt olvashatja el.

Az útitársak

Jelentős szereplők a főhősök esetenkénti útitársai:

Batharron Vethoris
A Birodalmi Feketelovag Rend tagja, valamint Végrehajtó. A könyv egyik titokzatos karaktere. Motivációja nem ismert, és viselkedési sémája jó ideig nem válik nyilvánvalóvá. A történet pszichológiai csúcspontja épp hozzá fűződik. Kiemelkedő kardforgató. Fehér Feketelovagnak is nevezik.
Vanesta Ramione
Birodalmi születésű, kiváló harcművésznő, továbbá a misztikus belső erő alkalmazója. A harcművészekből, harcosokból és lovagokból álló Katinu Rend tagja. Az olvasók általa ismerik meg a rend hierarchiáját, szerkezetét, szokásait, harci stílusát, valamint egzotikus fegyverzetét. Vanesta rendezett gondolkodású, határozott egyéniségű, igaz bajtárs. Mindemellett utaskísérőként a Transimperia utasszállító társaság dolgozója.
és Koden Arihl
Kybusita paplovag, avagy Kybus, a bölcsesség istenének ernelaki születésű paladinja. Kitűnő harcos, igazi rátermett vezéregyéniség, továbbá józan gondolkodású és nagy tudású ember, aki bölcsességével nemegyszer utat mutat társainak a homályban.

Az útitársak ideig-óráig a csapattal tartanak, és többnyire segítik útján az éppenséggel menekülő vagy a küldetéssel megbízott társaságot. Általában, legalábbis szemlátomást, véletlenül kerülnek az öt főhős közelébe, és különféle okok miatt tartanak velük.


A legtöbb esetben a csapattagok az útitársakról eleinte nem tudnak szinte semmit, és ez a tény nem pusztán bizonytalanságra ad okot, ám szorongató érzéseket keltő feszültség forrása is lehet. Az esetek többségében azonban a jövevények szemléletének, késztetésének és személyiségének részletes megismerése fokozatosan feloldja ezt a kezdeti állapotot.


Színre lépésükkor eme útitársak általában tapasztaltabbak a főszereplőknél, így ők – ha úgy tetszik – egyfajta mentori vagy patrónusi szerepet is betölthetnek. Ám ez nem tarthat örökké, hiszen az időszakos kihívások, az utazás bonyodalmai, sőt maga az élet is tapasztalatot, a tapasztalat pedig fejlődést hoz magával; így idővel az egykor még istápolt társak megérnek tényleges szerepükre.


Nem utolsósorban fontos megjegyeznünk, hogy bár (mint említettük) az útitársak nem tartanak egész úton a főhősök csapatával, mély benyomást tesznek rá, és a csoport tagjai mindegyiküktől kapnak valamilyen maradandó szellemi örökséget.


Kiemelt szereplők

Nagy jelentőségűek még a nagyhatalmú, befolyásos szereplők:

II. Tyros császár
A Birodalom kaotikus jellemű, világuralomra törekvő ura, az „imperátor”. Nagyhatalmú személy, egyéni meglátásokkal, melyek a Birodalom átszervezését serkentik, továbbá elindítják a keresést az Uralom Koronája után, ám erratikus természete kiszámíthatatlan, olykor már-már a tudathasadásos viselkedésformát súrolja. Mivelhogy ő az egyik befolyásos személy, aki hátulról mozgatja a szálakat, kulcsfontosságú szerepe van a történetben.
Acamantor főmágus
A Viharhozónak nevezett birodalmi főmágus, aki gyakran rászolgál a becenevére: érkezését vagy távozását sűrűn fizikai vagy érzelmi vihar koronázza. Személye valójában rejtély: születésének pontos helye, sem ideje nem ismert, sőt esetenként még a megjelenése is változó (így a szeme színét sem tudják pontosan). Nagy tudással és még nagyobb tudásvággyal rendelkezik. Misztikus háttere miatt nem véletlenül ő maga is egy kulcsfigura. Állítólag eredeti neve Darten Alderis.
Tharnom főhadúr
A nyolc birodalmi hadúr leghatalmasabbika, a vezérhadúr. Kilétéről nem sokat tudni. Az uralom legnagyobb harcosaként, hadvezéreként és a legyőzhetetlenség szimbólumaként leggyakrabban a császár mellett, a birodalmi fővárosban, Quincenzában, az Arx Dominationis téri Császári Palotában tartózkodik, és gyakran párbeszédet folytat az uralkodóval.
III. Arienna királynő
Az Ernelaki Monarchia királynője. Szemrevaló, igazságos és nemeslelkű egyén. Valaha nagy ambícióval és merész álmokkal telve ült országa trónjára, a történet idejében viszont – fiatalsága ellenére – gyakran gondterhelt.
és Aviz nagymágus, valamint szenátor
Az Orumai Köztársaság, sőt a korszak legnagyobbjának tartott varázslója. Országa szenátusának elismert és befolyásos tagja.

A befolyásos mellékszereplők a háttérből próbálják irányítani vagy uralni az eseményeket, gyakran nem kis eredménnyel. Vannak közülük olyanok, akik segítik a főhősöket útjukon, ám olyanok is, akik akadályozzák őket, és időnként intrikát szőnek, „keresztbe tesznek” nekik. Furcsa viselkedése miatt egy-egy esetben nem könnyű eldönteni, hogy egy nagyhatalmú illető tulajdonképpen melyik csoporthoz is tartozik.


Némelyik háttérszereplő szándéka és motivációja a történet egy bizonyos pontjáig nem egészen világos, és látszólag a döntései is ezt tükrözik; vagy pedig egyik pillanatról a másikra megváltoztathatja nézőpontját, olykor a kalandorok javára, ám nemegyszer a kárukra. E tébolyult elmére jellemző viselkedésforma különösen azokat jellemzi, akik túl közel kerültek a hatalom forró tüzéhez.


A befolyásos kulcsszereplők többségét körüllengi valamiféle misztikum. Egyikükről sem lehet tudni túlzottan sokat, de a látszat szerint mindannyian valamiben rendkívül képzettek, vagy kifejezetten erős háttértámogatással rendelkeznek.


Legyenek bármilyen entitások, járatosak lehetnek a küzdelemben – itt beszélhetünk fizikai harcról, de akár diplomáciai szócsatáról is –, magas fokon érhetnek a mágiához, esetenként talán még az ún. ősmágiához is, ismerhetik a titokzatos belső erő használatát, vagy éppenséggel dacolhatnak a fizikai törvények valamelyikével.


Mindemellett a történet szála olyan messzire szövődik és olyan mélységeket érint, hogy egy ponton már a háttérszereplők közül is nehéz lehet megállapítani, hogy ténylegesen ki is az úr, ki a szolga, ki pedig a báb.
A fent felsorolt karakterek mellett jelentős szereplőnek számít még Égi Sárkány aranyszalagos katinu vezér, valamint Ōmi sakrem vezér és nagymester, de ők kevéssé befolyásolják a háttérből az események alakulását. Bár Amura királya, Oreon Gornachwerb is befolyásosnak számít, ő inkább csak említésre kerül, akárcsak Odan, a jövő egy új korszakának legendás hőse és reformátora, aki aprócska gyerekként itt még csak ígéretesnek sem látszik.


Kiemelkedően fontos szereplő a fő antagonista, azaz a csapat nagy ellensége, aki a történetben mindvégig anonim marad, mindazonáltal, hogy a legtöbb személy konkrét nevet kapott a regényben. Néhány másik gonosz jellemű egyén szintúgy névtelenül jelenik meg; ez a szerző tudatos döntésének az eredménye.


A történet szereplői

Az alábbi ablakban ABC sorrendben láthatóvá válik a történet összes név szerint említett karaktere.


A holdsarló fénye említett karakterei:

I. Oreon Gornachwerb király
II. Daidüros császár
II. Tyros császár, avagy imperátor
III. Arienna királynő
Acamantor főmágus (Viharhozó, Darten Alderis)
Adrianna rabszolgalány
Alia Lanera
Andyn Lonth városkapitány
Anicosa nagymágusnő
Ankhulphus király
Antor Misoth
Antras Corrone pincér
Astran Devanus alvezér
Arimistenes
Arw'hen asszony
Asdhir
Ausghort Bispus praetor
Ausghort Ipsotus néptribunus
Baseille Ipsotus államférfi
Batharron Vethoris feketelovag (Végrehajtó)
Bertron szolga
Bhurr Mithargas börtönőr
Bhorr der Valigus hadvezér
Biarg Dolsbarn kapitány
Bluhnmar Tenebricus történetíró
Chronstan királyi arkmágus
Commervil Bauton miniszter
Corbin Joué
Corian apó
Corrone őrnagy
Daffines kormányzó
Delgas sötét mágus
Dipetrimos hadvezér
Dorna néni
Dulin kereskedő
Gavor Dündoire elöljáró
Elvana Joué
Erkylsön alezredes
Esmana rabszolgalány
Esmegor Failatyé kereskedő és tanácsos
Égi Sárkány katinu vezér
Feliana Corrone
Frandar Alon kisnemes
Gadriéuix de Labounté íjászbajnok és ezredes
Gavril Mattis Bushon főkormányzó
Ghantar Rheim hajóskapitány
Ghorron
Gibbeth arkmágus
Gonorol várkapitány
Gorghion gladiátor, a Csontropogtató
Herceg
Kapuőr hadúr
Kharr hadúr
Khernal Glead katona
Khyra Ambrése ifjú íjászlány
Kikötői Láz informátor
Koden Arihl
Koylaü hírszerző ügynök
Köeppel őrnagy
Kyranda hon Lothomar
Laruso őrnagy
Lavina arkmágus
Leōni Rimbauk rabszolga-kereskedő
Lombard Estrechan alkormányzó
Loretta
Mardon ügyvéd
Monteris Goldoran (Eldhar Kazymui)
Morcar nekromanta
Morghan Toros
Myrradha
Namir Ordonez szakaszvezető
Nerbigal rabszolga
Nestron városkapitány
Niehl Bohrs admirális
Nimar katona
Odan
Omar katinu harcos
Ōmi sakrem vezér és nagymester
Paravan arkmágus
Peon börtönőr
Phybius vezető arkmágus
Piccour tengernagy
Pryga hadúr
Quin bíró
Ramhōine katinu harcos és védőügyvéd
Ragsten feketelovag parancsnok
Sagreth Gheron főkormányzó
Sokhol gladiátor, a Skorpiófaló
Sorana hon Lothomar grófné
Szépvadóc
Taüten kormányzó
Techitar
Tellegrin Baetus vezérőrnagy
Tharg rendalapító
Tharnom főhadúr
Theomor hon Lothomar
Thoran Kazymui
Thorgon százados
Tiána
Urgalon, a Színváltó
Vanesta Ramione
Vordon Lameloth garel harcos
Vrodliona Esbarot őrvezető
Walderlee Iscon arkmágus
Wedenberg
Xelon
Zegari hadúrjelölt
Zekiál csempész

A regényt részben (vagy egészben) ismerő olvasók számára számos név már ismerősen csenghet, ám A teljes történet további szereplőket is konkrétan megnevez.


A régi honlaponrégi honlapon (amely nagyobb méretű képernyővel rendelkező rendszerekről megtekintető) a Szereplők menüpontban a fentiekhez hasonló, ám más részleteket is meg lehet tudni.


Háttérvilág

Erabon világa egy messzi galaxis egyik naprendszerében, a Khatár-csillagrendszerben helyezkedik el. Az olvasók számára ismertté váló kontinense az Óvilágként emlegetett földrész, melynek lakosságát különféle fajok és népek alkotják. Ők hét országba csoportosulva élnek.


Az Óvilág
hét állama:

 • Amurai Királyság,
 • Botari Fejedelemség,
 • Ernelaki Monarchia,
 • Orumai Köztársaság,
 • Tandesi Királyság,
 • Zorniaki Királyság
 • és a (Nagy) Birodalom.

A legismertebb
fajok:

 • ember,
 • elf,
 • törpe,
 • gnóm,
 • félelf,
 • ork,
 • félork,
 • óriás,
 • félóriás
 • és manó.

A kontinens
népei:

 • amuraiak,
 • birodalmiak (tharoniak),
 • ernelakiak,
 • orumaiak,
 • tandesiek,
 • zorniakiak
 • és más nemzetek.

Erabon lakói között ismert a természetfeletti erők fogalma, így hitrendszerek és vallások sokasága jött létre, és az egyének között nem kevesen vannak olyanok is, akik foglalkoznak varázslással.

Említett vallások:

 • bankia,
 • birodalmi kultusz
  (Cultus Imperatorius),
 • darisita,
 • derendista,
 • kaletánus,
 • kybusita,
 • orthonista,
 • paritánus,
 • princípiánus,
 • pryma,
 • rodézius,
 • terendes,
 • vakiánus,
 • zavizánus,
 • tiltott tanok
 • és egyéb tanok.

Világunkkal összehasonlítva a történések korszakát vitathatóan ugyan, de körülbelül a kései középkor és a reneszánsz éra közé tehetjük: amikor is már felfedeztük az Újvilágot, és ismertük a puskaport, ám még nem használtuk széleskörűen (pusztán kezdetleges ágyúk és muskéták esetében), az alkímia és a medicina párhuzamosan fejlődött, a művészetek pedig szintúgy életteret kaptak.


Az országok élén legtöbb esetben az uralkodó áll, és hatalmát a hierarchikus rendszer megléte, a haderő (változatos hadseregek, hadtestek, fegyverek és a tengerészet), valamint különféle szervezetek (mágushálózat, hírszerzés, testőrségek, világi harcos- és lovagrendek, valamint vallási rendek, esetlegesen alvilági klánok és titkos társaságok) biztosítják.


Világi rendek:

 • Amurai Királyi Lovagrend,
 • Aranykürazír Rend,
 • Bárdlovag Rend,
 • Birodalmi Kétszablyás Rend,
 • Birodalmi Lovagrend,
 • Botari Kétszablyás Rend,
 • Ezüstlovag Rend,
 • Birodalmi Feketelovag Rend,
 • Garel Rend,
 • Halállovag Rend,
 • Holló Rendje,
 • Katinu Rend,
 • Mosara Rend,
 • Orumai Lovagrend,
 • Rózsalovag Rend,
 • Sakrem Rend,
 • Titoktartók Rendje,
 • Vérlovag Rend,
 • Zamori Rend
 • és egyéb rendek.

Erabonon a tudományok fejlődését nem akadályozza egyház, ám időnként szóba kerül az a tény, hogy a jelenkor tudását valamikor már valakik ismerték, birtokolták, és létezett korábban egy vagy több fejlett civilizáció. Mindemellett itt a mágia olyan látványos formát öltött, amilyet a mi világunkban nem; ám egy misztikus erő még rajta is túltesz.


Az év tizenhat hónapra oszlik, és minden hónapnak az évszakkal vagy a munkálatokkal kapcsolatos neve van.

Évszakok kereke
Az év hónapjai az évszakok kerekén

Évszakok kereke
Évszakok kereke

Egy eraboni hónap átlagosan 24 napból áll, és hetekre osztják, kivéve a Birodalmat, ahol nyolc napból összetevődő időperiódus és időmértékegység, az ún. oktett, más néven nyolcnapos, illetve hóharmad használatos.


Egy adott év leforgása alatt megtartott különféle ünnepségek kapcsolódhatnak konkrét időponthoz, egy bizonyos időszakhoz, vonatkozhatnak egy egész földrészre, de helyi jellegűek is lehetnek.


A változatos nyelvek között létezik egy közös nyelv, az ekoir, amelyet az elszigetelt Birodalmon kívül szinte mindenütt többé-kevésbé beszélnek.

Beszélt és
feledésbe merült
nyelvek:

 • ekoir (közös nyelv),
 • amurai,
 • birodalmi,
 • ernelaki,
 • orumai,
 • tandesi,
 • zorniaki,
 • elf,
 • archaikus nyelvek
  (ó- és ősi nyelvek)
 • és egyéb.

A fegyverzet sokszínűsége sem mindennapi. A számtalan közönséges fegyver- és vérttípus mellett a lovagi páncél és felszerelés, a gladiátorviadal kellékei, a bérgyilkosok eszköztára, valamint a harcművészek egzotikus arzenálja mind-mind megjelenik a könyv lapjain.


A közlekedés sokrétű, és helyenként akár fejlettnek is mondható: a szokványos szárazföldi közlekedési formák mellett (gyaloglás, lovaglás, kocsikázás, postakocsizás stb.) létezik folyami és tengeri hajóforgalom, sőt a Birodalomban a Transimperia Társaság szervezett utasszállítást végez.

A Transimperia Társaság címere
Nagy Eszter rajza

Mendemondák és homályos legendák szerint a légi közlekedés bizonyos formái is léteznek, ám mindenekelőtt a leghatékonyabb utazási mód a térmágia bármelyik metódusának a használata.Mindemellett különféle kultúrák tarkasága, grandiózus építészeti létesítmények és neves világcsodák, egyedi ceremóniák és heraldikai szimbólumok, színes öltözködési és gasztronómiai szokások, pazar luxuscikkek, bestiárium, egyedülálló ércek, fémek és ötvözetek, kincsek garmadája, tudósok, mágusok és varázslatok, álmodozók és kalandozók, valamint feledésbe merült korszakok rejtélyei jellemzik ezt a háttérvilágot.


Az alábbiakban bemutatunk egy kis ízelítőt.


Építészeti nevezetességek
és világcsodák:

 • Antarei Világítótorony,
 • Bebetiai Szőlőskertek,
 • Birodalmi Nagy Fal,
 • Császárok Temetője,
 • Dipetrimos diadalkapuja,
 • Katinu ősatya szobra,
 • Nagy Kolosszeum,
 • Piramisok,
 • Tunezai Kupola,
 • Urestkai Planetárium,
 • Quincenzai Sárkányfej,
 • Szoborkert,
 • Világkatedrális.

Gasztronómia,
ételek:

 • Aria mártás,
 • countai sajttál,
 • erierai burgonyaszirmok,
 • goveni füstölt sonka,
 • odarei fügetál,
 • oniai hagymás gulyás,
 • ogriai kígyótészta,
 • Rimoro sajt,
 • Salmario mártás,
 • siuerra,
 • wandi csiperkegombaszósz
 • és még legalább kétszer ennyi...

Változatos
italok:

 • Agraciai szőlőnektár,
 • Amurai Arconcsapás,
 • Arch Royal aszúbor,
 • banei gyomorkeserű,
 • Botari Pokol,
 • Chari éjszín,
 • Császárarany sör,
 • Csillagbérci málnabor,
 • davosi rizling,
 • fahéjas fűszerbor,
 • Felomai sangria,
 • fetamai Torokkaparó
 • Gyömbéres csipkebogyó,
 • Helisolaris sör,
 • Imperator pezsgő,
 • Minosi mézes,
 • tandesi Mennybemenetel,
 • kávé, tea és kakaó,
 • valamint még sok más egyéb.

Ércek, fémek
és ötvözetek:

 • adamantium,
 • amurai acél,
 • argentán,
 • arimistenum,
 • arimistetrorubin,
 • dúrezüst,
 • ebonium,
 • ébenfém,
 • elektrum,
 • hemorubinát,
 • katinum,
 • mitrill,
 • platina,
 • palládium,
 • sötétacél,
 • titanargentum,
 • az arany ötvözetei
 • és mások.

Féldrágakövek
és drágakövek:

 • achát,
 • akvamarin,
 • ametiszt,
 • Bölcsesség Köve,
 • cirkon,
 • gránát,
 • gyémánt,
 • holdkő,
 • jade,
 • lazúrkő,
 • malachit,
 • napkő,
 • opál,
 • bixbit (piros berill),
 • rubin,
 • smaragd,
 • topáz,
 • zafír
 • és mások.

Mágikus
szakkifejezések:

 • általános detekció,
 • barriéra,
 • eltárolás,
 • fluxus,
 • implantáció,
 • infralátás,
 • interdikció,
 • mana,
 • mágikus kristály,
 • mágikus tekercs,
 • mentális gát,
 • penetráció,
 • ősmágia,
 • paraelem,
 • pentaculum,
 • pentagramma,
 • sztázis,
 • szubdimenzió,
 • távvarázs,
 • térkapu
 • és mások.

A mágia
irányzatai:

 • alteratio,
 • asztrális mágia,
 • demonológia,
 • dimenzionalizmus,
 • elementalizmus,
 • illuzionizmus,
 • kombinatorika,
 • magmágia,
 • mágiaelmélet,
 • mágiakutatás,
 • mentalizmus,
 • nekromantia,
 • rúnamágia,
 • természetmágia,
 • transzformáció,
 • transzmutáció,
 • varázstárgykészítés
 • és más ágazatok.

Említett varázstárgyak
és ereklyék:

 • Accoleiner,
 • Alkimisták Grálja,
 • Belrador,
 • Betelgeuse Phoenicis,
 • Ioustotarmis (Méltányos megtorlás),
 • Kuchan'bal
 • és persze az Uralom Koronája.

A háttérvilágot a könyvben a FüggelékFüggelék külön taglalja. A régi honlaponrégi honlapon (amely – mint említettük – nagyobb méretű képernyővel rendelkező rendszerekről megtekintető) a Háttérvilág menüpont egy teljes értékű, tartalmas Kisenciklopédiát tartalmaz. A helyszínekről a szerző a 2015 júliusában indított blogjában is ír; néhányról közülük pedig bemutató is készült, melyek a regény YouTube-os csatornáján találhatók meg.

Térképek

A könyvhöz a szerző különféle térképeket rajzolt – szám szerint összesen hetet –, így megjelenik:

Erabon Óvilágának térképe (1 térkép)
A világ egy teljes kontinense, az Óvilágként ismert földrész.
Az Óvilág térképe
Az Óvilág térképe

Az Óvilág térképének létezik egy kevésbé precízen kidolgozott, ám interaktív és tartalmas szelete a régi honlaponrégi honlapon, a Térkép menüpontban.


országok, illetve országrészek térképe (3 térkép)
Egy térkép Észak-Amura vidékéről (ahol a cselekmény első része zajlik), valamint két teljes térkép Ernelakról.
Észak-Amura térképe
Észak-Amura tekercse

Ernelak térképe
Az Ernelaki Monarchia politikai és gazdasági térképe

Ernelak kimutatása
Ernelak megyéinek statisztikai bemutatása izometrikus nézőpontból

városok térképe (3 térkép)
Három város alaprajzát ábrázoló mappák, melyek helyszíneket is bemutatnak.
Amber város térképe
Amber, a Bűn Városának térképe fémes keretben

Bebetia polisz térképe
Az első kötet ovasói számára már ismert birodalmi polisz, Bebetia térképe fából készült, régies keretben

Char város térképe
Char városának térképe díszes keretben

Útvonal

A főhősöknek igencsak nagy utat kell bejárniuk. Először négyük az Amurai Királyságból a Birodalomba távozik, azt követően pedig, az ötödik taggal találkozva, az Ernelaki Monarchián keresztül a Felejtés-sivatagban fekvő Piramisföldre kell eljutniuk.


Az alábbi térképes mozgókép (animáció) szemlélteti az utazás útvonalának legfontosabb (valós vagy tervezett) állomáshelyeit.


Állomások
A történet fő potenciális állomáshelyei

Összefoglalóként tehát a következő helyeken halad át akarva-akaratlan, illetve tervez átkelni részben vagy kollektíven a csapat (esetenként a zárójelben a településhez kapcsolódó, a könyvben is említett vidék, provincia vagy megye neve látható):

A történet természetesen nem pusztán ezeken a helyszíneken zajlik, sőt a fenti animáció nem ábrázolja például a birodalmi Antare, Tierce, Mernance és Dardaris települését, ahol a társaság tagjai nem időznek együttesen, vagy pedig nem történik semmilyen komoly, említésre méltó, érdemi esemény.


A befolyásos háttérfigurák általában más helyszíneken tartózkodnak, és onnét kísérlik meg alakítani a történéseket, így a birodalmi székhely, azaz Quincenza, továbbá az ernelaki főváros, Kusarom sem szerepel ebben a bemutatóban. Hasonlóképp, Olb Vigore városában is jelentős fordulat következik be, de mivelhogy ott sem tartózkodnak a főszereplők, így az sincs rajta ezen az animáción.


Az utazásról van egy kis prezentáció a régi honlaprégi honlap Útvonal menüpontjában.


Grafikák

A FüggelékFüggelék 21 darab, különféle témakörökhöz kapcsolódó illusztrációt is tartalmaz. A rajzok közül 20 alkotás Nagy Eszter munkájának gyümölcse, melyeket a szerző elképzelése és utasításai alapján készített el. Az Időszámítás témakörében szereplő, az évszakokat és hónapokat ábrázoló kört maga a szerző hozta létre.


Függelék – galeon
Függelék részlet – Tengerészet: Hajótípusok
Függelék – évszakok kereke
Függelék részlet – Időszámítás


Eszter a következőképpen nyilatkozott az alkotásnak e szakaszáról:

Külön története van annak, hogy elkezdtem rajzolni a regény függelékébe.

Szerettem volna, hogy ne csak a szöveg szerkesztésén keresztül, hanem általam kidolgozott grafikák mellékelésével is adjak át értéket a könyvbe, az olvasóknak. Közöltem ezt Robival, bár nem tudtam, mit válaszol, miután ő előzőleg már megkreálta az ábrák nagy részét. A jóváhagyását adta, mivelhogy remeknek tartotta az elképzelést, és tetszettek is neki a korábbi képzőművészeti munkáim. Később hozzáfűzte, hogy az én rajzaimban több lélek van, mint az ő számítógépes illusztrációiban.

Megmutatom néhány rajzomat a függelékben szereplő húsz darab közül. Némelyik közülük fényképszerűen élethű lett, mint például az alább látható gyémántok vagy a galeon típusú hajó. Többen is meglepődtek azon, hogy ceruzával lehet ilyeneket alkotni.
Gyémántok
Gyémántok
Galeon típusú hajó
Galeon típusú hajó
Bárdlovag
Bárdlovag
Újság
A Birodalmi hírlap című újság

Néhány háttér-információval rá is világítanék a fentebb látható rajzokra, bár azok önmagukban is megállnák a helyüket. Eme illusztrációim – akárcsak a mű függelékében szereplő többi illusztrációm – nem közvetlenül egymás után készültek; két különböző rajz létrejötte között olykor eltelt néhány hét is, vagy még hosszabb idő. A grafikák mindegyikét kézzel rajzoltam. Szkennelésük után még kisebb utómunkán estek át, hogy a nyomtatást követően is hasonló minőségben jelenhessenek meg előttünk, mint amilyenek a rajzlapon voltak.

A következő oldalon, azaz a Kiadvány című menüpontban a regény kiadásával kapcsolatos adatokról és elképzeléseinkről, valamint a könyvhöz kapcsolódó hírekről, továbbá a szerzőről, a projekt résztvevőiről, különféle hivatkozásokról és a média reakciójáról tájékozódhat.

Robert Locksmith