Az oldal teljes mértékű működtetéséhez ajánljuk, engedélyezze a JavaScript használatát!

Bemutató

Fedőlap
A könyv borítója

A holdsarló fénye a messzi Erabon világán játszódó, fantasztikus, rendkívül kidolgozott háttérrel rendelkező, terjedelmes szórakoztató kalandregény, illetve eposz. Szerzője egy magyar író, aki Robert Locksmith álnév alatt írta meg e művét.


A regény címe sejtelmes, és a szerző egykori művészi ihletettségéből ered, ám nem kimondottan kötődik a tartalomhoz, azt leszámítva, hogy a hold, a holdanya vagy a holdsarló nemegyszer megjelenik a leírásokban, néha még megszemélyesítve is. A könyv igazi erejét lebilincselő története, változatos karakterei, mélységes mondanivalója és a szerző által páratlan részletességgel és színvonalasan kidolgozott, eredeti háttérvilága adja.


A szerző nem egész két éven keresztül dolgozott az alapművön, és további egy éven át készített hozzá egy bizonyos lemezes bemutatót (CD prezentációt), de azt akkoriban csak a könyv megismertetésére szánta. Ezenkívül létrehozott honlapokat is, így munkájának eredménye online is elérhetővé és megtekinthetővé vált.


A történet harmadrészét, azaz az első 37 fejezetet 2007-ben megjelentette az egri Nézőpontok Kiadó. A mű az elkövetkező évek alatt egy monumentális átdolgozáson esett át, és végül 2018-ban elektronikus formában, A teljes történet alcímmel került publikálásra. Most már a világ legtöbb országában elérhető.


E honlap hivatott bemutatni ezt az eredeti alkotást.
Bevezető

A holdsarló fénye című eposz erkölcsi értékekről, barátságról és bajtársiasságról, álmokról és víziókról, hitről és állhatatos kitartásról szól, egy rendkívül veszélyes, ugyanakkor izgalmas és kalandos utazás köré szövődve, melyet a távoli Erabon világán az Uralom Koronájaként ismert ősi, elveszettnek vélt, nagy hatalmú ereklye megszerzéséért tesznek a vállalkozók.


Erabon világa rendkívül gazdag részletekben. A szerző meghatározta a naprendszer és a bolygó asztronómiai helyzetét, kidolgozta a világ földrajzát, élővilágát (így fajokat, népeket, állat- és növényvilágot), az országokban fennálló államformát, rendszert, törvényeket és hierarchiát, számos kapcsolódó heraldikai szimbólummal, az uralmakban zajló közéletet és a hozzájuk kötődő gazdaságot, pénznemet, kultúrát, valamint szokásokat és gasztronómiát. Részletekbe menően ábrázolta a különféle hadseregeket, uniformissal, fegyverzettel, hadtestekkel, emellett láttatja a tengerészet által birtokolt korabeli hajótípusokat is. Bemutatja a miszticizmus által létrejött vallások sokaságát, a kialakult vallási rendekkel együtt, és mélyrehatóan feltárja a mágia fogalmát, iskoláit, formáit, valamint bemutatja használóit: a varázslókat. Többször is szót ejt a korabeli tudományokról (herbalizmus, medicina, alkímia stb.) és vívmányaikról, valamint prezentálja a világ (számunkra nemegyszer ismeretlen) bányakincseit, így drágaköveit és érceit, a belőlük készült ötvözetekkel, olykor varázstárgyakkal. Az írásból megismerjük a kontinensen helyenként különböző időszámítást, és részben – leírásokon vagy párbeszédeken keresztül – a történelmi eseményeket, személyiségeket, sőt esetlegesen dinasztiákat is.


A cselekmény fő szála körülbelül nyolc hónapot, azaz Robert Locksmith világában mért időszámítás szerint ottani fél évet dolgoz fel. A történet a 922. esztendő őszén, a fildam nevű, tizenkettedik hónapban – azaz a Sárguló mezők havában – kezdődik, és a tavasz kezdetekor, az elkövetkező év breswa nevű, harmadik hónapjában – az Ébredő fűsarjadás havában – ér véget. Mindazonáltal az író olykor kilép e keretből, fellebbentve a fátylat más korszakokról és érákról.


A regénynek nem kevesebb, mint öt főszereplője van: egy tolvajharcos, egy varázslónő, egy szerencsevadász, egy íjásznő és egy kamasz tolvajtanonc. Mindegyiküknek részletes élettörténete, komoly motivációja és mély lelkivilága van; mindez – ahogyan a személyiségjegyek közötti hasonlóságok és különbségek is – fokozatosan derül ki a történet előrehaladtával.

A főszereplők mellett körülbelül száz többé-kevésbé fontos karakter gazdagítja színes tevékenységével az események palettáját, illetve színskáláját, így akadnak segítők, de ármányos, intrikákat szövő személyek is. A nagy hatalmú, befolyásos entitások esetenként akár meg is változtathatják az előre eltervezett dolgok menetét.


Az elbeszélés az Óvilágként ismert földrész régióiban, így három országban, továbbá a Done-tengeren és az egykor Samswels-vidékként ismert, a történet idejében azonban elhagyatott, sivár Felejtés-sivatagban játszódik. Az Amurai Királyság egyik hangulatos mediterrán városa az első helyszín, amely elébünk tárul, és egy igencsak kellemes, napsütötte délután teszi emlékezetessé. Itt találkozik össze két gyerekkori sorstárs – a helyi árvaház egykori növendékei –, az elsőként színre lépő főhősök.


A cselekmény fokozatos kibontakozása közben időről időre leírások ismertetik meg a háttérvilág valamely elemét, illetve bizonyos események történelmi hátterét. Az olvasó párbeszédeken keresztül nyer rálátást a szereplők gondolatvilágának felszínére, emellett a főhősök belső monológként vagy leírásban megjelenített életfelfogása megmutatja valódi énjük kvintesszenciáját. A helyszínek és fogalmak legtöbbje saját névvel rendelkezik, mely etimológiailag gyakran latin, görög vagy egy más nyelvű kifejezésből származik, ám más esetekben a szerző puszta képzeletéből ered.


A regény korábbi olvasói közül többen is utaltak vagy rámutattak arra a tényre, hogy a jellemvonások ábrázolása kimagasló, a színterek élethűen jelennek meg, és a jelenetek kidolgozottsága rendkívül precíz; gyakran olyannyira, hogy szinte látni lehet őket, akár egy filmben.


Erabon világának részleteiről a honlapon a Háttér menüpont HáttérvilágHáttérvilág almenüpontjában, a főhősökről és más szereplőkről pedig a Háttér menüpont SzereplőkSzereplők almenüpontjában lehet olvasni részletesen.

Előzmények

Voltak bizonyos előzményei A holdsarló fénye című könyv és Erabon világa létrejöttének.


A szerző már egész kicsi gyerekként magában hordozta az alkotás szellemét: még jóval az általános iskola kezdete előtt megtanult írni és olvasni, gyakran építkezett és rajzolt, a világ térképének és országainak ismeretében nemegyszer különféle térképeket is. Később modellezéssel és zenével foglalkozott, majd az édesanyjától kapott számítógépen megismerte a videójátékokat, és megtanult programozni, így fokozatosan szélesedett képzeletvilága.


Kamaszkorában már nagy fantáziával rendelkezett, amit akkoriban számítógépes játékok megtervezésében és programozásában juttatott kifejezésre, Basic és Assembler nyelven. Ez a korszak hatékonyan megnövelte kreativitását. A középiskolai tanulmányai mellett konkrétan csak egyetlen munkát tudott teljesen befejezni, és javarészt 2D stratégiai, valamint szimulációs fejlesztésekben gondolkodott.


Egy napon az egyik széles látókörű osztálytársa, Csipa Attila megismertette vele a szerepjáték fogalmát. Ezt követően bővült tevékenységi köre: néhány kevésbé sikeres szárnypróbálgatást követően rövid időn belül lefektette az új világ szilárd alapjait, és megrajzolta hozzá az első térképet.


Az eredeti térkép
Az egykori, eredeti, kézzel rajzolt térkép

E térkép átdolgozott, precíz változata szerepel a legújabb, kiadásra szánt A holdsarló fénye – A teljes történet című könyv prológusa előtt.


A világ alapjainak és a megrajzolt térképnek a megléte lehetővé tette a szerző számára, hogy tovább építse ezt a világot. A felsőfokú tanulmányaik közben, közreműködő barátaival, név szerint dr. Budai Tiborral, Rózsa Zsolttal és Vígh Gáborral töltött szerepjáték ülések alkalmával többnyire lejegyzetlen történetek születtek, ám a háttérvilág egyre erőteljesebben körvonalazódott, míg végül eljutott arra szintre, hogy már írni is lehetett róla. Egy-egy befejezetlen regényírási kísérletet és krónikaírási próbálkozást követően került sor arra, hogy a szerző végül kellő tapasztalatot szerezve egybegyűjtse gondolatait, és megírja élete legnagyobb alkotását.


A könyv születése

Az alapmű kézirata 1999 elejétől 2001 végéig íródott. A folyamat egy nagyobb szünetet is magába foglalt, így végül a kézirat legelső változata 2001. december 12-én született meg.


A következő év nyarán a szerző átolvasta a kéziratot, majd 2002. szeptember 16-án az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület bejegyezte az alkotást.


A szerző a következő időszakban készített egy kis, animációs honlapot, 2005-től 2006 elejéig megalkotott egy, a könyvvel kapcsolatos lemezes bemutatót, továbbá létrehozott egy új, animációs honlapot, és első ízben átdolgozta A holdsarló fénye kéziratát, elvégezve rajta az alapvető szükséges korrekciókat. Ezt követően az egri Nézőpontok Kiadó és Kereskedelmi Kft. érdeklődést mutatott a mű iránt.


A kéziratot olvasás után a kiadó dolgozói elragadónak találták, és a vezetőség úgy döntött, hogy a szerző beleegyezésével publikálják a művet. Terjedelme miatt a regényt három kötetre osztották, a szerző pedig mindegyik könyvnek egy, az adott kötet egységes cselekményére utaló, a kötetben fejezetcímként is szereplő alcímet adott, mégpedig:

2007. április 12-én, a XIV. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál nyitónapján a kiadó megjelentette A holdsarló fénye című regény első kötetét, amely A Birodalom árnyékában alcímet viseli (ISBN: 978-963-87525-0-5).


A régi borító
A régi kötet borítója – Juhász Csilla alkotása

Fotók a XIV. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválról

Az első kötet a prológus mellett egy térképet, 37 fejezetet és szószedetet tartalmaz.


A régebben rajzolt térkép
A könyvhöz mellékelt térkép – a szerző alkotása

A megjelent könyvhöz a szerző egy animációkkal teli honlapot is készített, amelyet a www.aholdsarlofenye.com internetes címen lehetett látogatni 2009 márciusáig. A domain ezután akaratlanul – egyrészt a szolgáltató mulasztása okán, másrészt feltehetően viszonylag magas oldalrangja (azaz Page Rankja) miatt – orosz, majd japán tulajdonoshoz került, a weboldal tartalmát pedig a szerző először egy, majd egy másik címen egészen 2014 elejéig még elérhetővé tette. Pillanatnyilag – nagyobb méretű képernyőn – az archívumunkban megtekinthető.


A honlap bemutatkozó oldala
A térkép bemutatása a honlapon

Megtekintem a régi honlapot
Flash lejátszót igényel.

A könyv nem került a média fókuszába, mindössze egy hetilap újságcikkében és egy televíziós interjúban foglalkoztak vele. Ezeket a MédiaMédia almenüpontban mutatjuk be.


A szerző nem sokkal a kiadást követően írt a könyvvel kapcsolatos érzéseiről. Habár ő a kezdet kezdetétől mindvégig egységes egészként tekintett a műre, eme eszmefuttatásában – valószínűleg a kiadási folyamat menete miatt – maga is trilógiát és három részt említ. Írását az Ahogyérzed internetes oldalán vagy pedig itt lehet elolvasni.


A további két kötet rövid időn belüli publikálása szerepelt a kiadó terveiben, mindazonáltal a kiadás valamilyen okból elmaradt. 2009 márciusában a szerzőt személyes veszteség érte, 2012-ben pedig a kiadó csődeljárás alá került. Ebben az évben hozta létre a szerző az első kötet Facebook oldalát.


A könyv újjászületése

Teljes átdolgozás

2013 júliusa és 2015 júniusa között a szerző másodszor is átdolgozta A holdsarló fénye történetét, és végül az eposz egységére fókuszálva A teljes történetA teljes történet alcímet adta neki. A szerkesztésben Nagy Eszter is jelentős részt vállalt.


Javításra kerültek esetleges helyesírási, nyelvi és stilisztikai hibák, pontosításra kerültek bizonyos események és részletek, megújultak a párbeszédek, óriásit bővült a háttérvilág és a fogalomtár, helyenként paragrafusok cseréltek helyet stb. Egy önálló kötetként is elképzelhető Függelék, továbbá egy, a szójegyzékre vonatkoztatott Tárgymutató is helyet kapott az újonnan átszerkesztett mű végén. Blogjában a szerző a Miért dolgoztam át A holdsarló fényét? című bejegyzésében beszámolt tevékenységének részleteiről és okáról.


2016-ban a szerző külföldi munkavállalás okán elhagyta otthonát, és csak részlegesen, időszakonként tudott a művével foglalkozni. Így végezte el a kéziraton az utolsó simításokat.


2017-ben hazatért, és körülbelül 4 hónapon keresztül térképeket rajzolt a könyvhöz. Eközben Eszter grafikákat készített a Függelékhez. Így legvégső fázisába érve az új könyv immár összesen hét térképet és 21 rajzot is tartalmaz. A térképeket a TérképekTérképek almenüpontban, a grafikák közül egyeseket pedig a GrafikákGrafikák almenüpontban máris meg lehet nézni.


Végül a szerző elvégezte a teljes nyomdai előkészítést, és elkészítette a könyv borítóját.


Teljességében testet öltött a műalkotás.

A szerző és a műalkotás
A szerző és a műalkotás
Nagy Eszter és a könyv
Nagy Eszter és a könyv

A mű elektronikus formát is öltött. Az elkészült e-könyv 2018. július 25-én került publikálásra, és most a világ legtöbb jelentős web áruházában kapható.Az újonnan elkészült könyvről a következő, azaz a Könyv című menüpontban írunk részletesen.

Robert Locksmith